Vi transporterer fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og andre fyllmasser. Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages vei.

Trenger du hjelp til å flytte løsmasse, pukk, jord og andre faste masser kan vi hjelpe til.