Vårt HMS-mål er minst mulig fravær generelt og null fravær med arbeidsmiljøet. Gjennom seriøs oppfølging av sykmeldte skal vi sikre oss at det er mulig å nå dette målet.
Arbeidet skal bidra til å skape en meningsfylt tilværelse for den enkelte ansatte, og hver enkelt skal gis mulighet til å utvikle seg gjennom sitt arbeid.
Arbeide kontinuerlig med å forbedre systemer for HMS.

Vi tar HMS på alvor og har godt innarbeidede systemer som sikrer sikker gjennomføring av ethvert prosjekt.